Гадаад оюутнуудад зориулсан орос хэлний курсын зардал нь нэг жилд 43 000 руб.

Факультетүүдэд суралцахын зардал нь нэг жилд 66 120 руб.

Сургалтын визийг уртатгахын зардал нь нэг жилд 1800 руб.

Оюутны байранд сууж байхын зардал нь нэг сард 800-гаас 3000 руб. хүртэл (суух байдлаас шалтгаалан)

Эрүүл мэндийн даатгал эсэхүл эрүүл мэндийн үйлчилгээний гэрээний зардал нь нэг жилд 3500 руб.

+ Дагалдах зардал нь: боловсролын баримт бичгийг орчуулах, хуулиар зөвшөөрсөн байдалд оруулах, хооллох, суралцах газар очих замын зардал, гэх мэт.