Ректор –
Салаев Бадма КатиновичЭрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил ба гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирал –
Имеев Владимир ОчировичИнноваци ба эдийн засаг хариуцсан дэд захирал –
Мантаева Эльза ИвановнаСтратегийн хөгжилтийг хариуцсан дэд захирал –
Эвиев Валерий АндреевичСургалтын ажил хариуцсан дэд захирал –
Натырова Баира АлександровнаХүмүүжүүлэх ажил ба зохион байгуулах асуудал хариуцсан дэд захирал –
Лапушко Дмитрий ФедоровичЗахиргаа-аж ахуйн ажил ба барилга хариуцсан дэд захирал –
Батырева Эльза Борисовна