Гадаад оюутнуудад зориулсан орос хэлний курс

Их сургуулийн өмнөх бэлтгэл ба гадаад оюутнуудын сургалтын факультет 2006 онд байгуулсан юм.

Бэлтгэлийн чиглэл:

  • бэлтгэл анги;
  • янз янзын үргэлжлэх хугацаатай бэлтгэлийн курс (улсын (төгсөлтийн) аттестатийн шалгалт ба нэгдсэн улсын шалгалтанд бэлтгэл хийх);
  • Гадаад оюутнуудад зориулсан орос хэлний курс

Одоо үе Их сургуулийн өмнөх бэлтгэлийн факультетэд Хятад, Монгол, Конго, Бенин, Мали, Ирак, Сири, Шри Ланкагаас ирсэн оюутнууд суралцаж байна

Оюутнууд орос хэлний хичээлдээ бага бүлгээр ордог. Хичээл нь долоо хоногт зургаан өдөр 4–6 цагаар явуулагдана.

Бэлтгэлийн курсын үргэлжлэх хугацаа нь 1 сургалтын жил (2 хагас жил). Цагийн 50 хүв нь орос хэл сурахад зориулагдана

Оюутнууд сургалтын жилийн эцсээр орос хэлний (сертификатын) ба өөр хичээлийн шалгалт өгдөг

Шалгалтаа амжилттай өгсний дараа оюутнуудад сертификат олгогдоно. Энэ сертификат оюутан элсүүлэхэд шаардлагатай байна.

Бэлтгэлийн курсын сургалт 9-р сарын 15-наас эхэлдэг.