Сургалтын явц, эрдэм шинжилгээний, хүмүүжүүлэхийн ажлыг 5 тэнхим гүйцэтгэж байна:

 • Алгебр, тооны ухааны задлагын тэнхим
 • Математик, мэдээлэл, заахын сургах арга зүйн тэнхим
 • Мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүйн тэнхим
 • Онолын физикийн тэнхим
 • Туршилтат, ерөнхий физикийн тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр гүйцэтгэж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Физик»
 • «Хими, физик, материалын механик»
 • «Тулгуур информатик, мэдээллийн технологи»
 • «Математик, компьютерийн ухаан»
 • «Мэдээллийн аюулгүй байдал»

Сэдэв нь:
«Мэдээлэл хамгаалахын зохион байгуулалт ба технологи»

 • «Математик»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Математик»

Сэдэв нь:
«Математикийн задлаг»

 • «Физик, астрономи»

Сэдэв нь:
«Астрофизик»

 • «Сансарын цацрахын физик»

Аспирантур:

 • «Физик, астрономи»
 • «Боловсрол ба сурган хүмүүжүүлэхийн ухаан» (математик)