Факультет 5 тэнхимээс бүрдсэн байна:

 • Нийтийн эрх зүй ба шүүх журмын тэнхим
 • Улс, нутгийн (хотын) захиргааны удирдлага ба эрх зүйн тэнхим
 • Үндсэн хууль ба засаг захиргааны эрх зүйн тэнхим
 • Төрийн онол ба эрх зүйн тэнхим
 • Эрүүгийн эрх зүй ба шүүх журмын тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр явуулж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Хууль цаазын ухаан»
 • «Улсын ба нутгийн (хотын) захиргааны удирдлага»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Олон улсын эдийн засаг»
 • «Эдийн засаг ба нийгмийн улс төр»

Аспирантур:

 • «Иргэний эрх зүй, үйлдвэрийн эзний эрх зүй, гэр бүлийн эрх зүй, олон улсын хувийн эрх зүй»
 • «Эдийн засгийн онол»