Боловсролын явц, эрдэм шинжилгээний-үйлдвэрлэлийн болон хүмүүжүүлэхийн ажилыг гүйцэтгэх 6 тэнхим нь:

 • Оросын Улсын түүхийн тэнхим
 • Олон нийтийн түүхийн тэнхим
 • Гадаад хэл ба ерөнхий хэлний шинжлэлийн тэнхим
 • Орос хэл ба ерөнхий хэл шинжлэлийн тэнхим
 • Оросын ба гадаад утга зохиолын тэнхим
 • Герман хэл бичгийн ухааны тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр явуулж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Хэл бичгийн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Эх орны хэл бичгийн ухаан (Орос хэл ба утга зохиол)»
  • «Гадаад хэл бичгийн ухаан» (Англи, герман хэл ба утга зохиол)
 • «Түүх» (бакалаврын хөтөлбөр)
 • «Баримт бичиг мэдэх / эрхлэх ба архив судлал»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Хэл бичгийн ухаан»

  Хөтөлбөр нь:

  • «Ерөнхий хэл шинжлэл, нийгэм хэлний шинжлэл (социолингвистик) ба сэтгэц зүйн хэлний шинжлэл (психолингвистик) (Орос хэл ба утга зохиол)»
  • «Гадаад сурагчидад зориулсан орос хэл»
 • «Түүх»
  • «Оросын Улсын түүх»
  • «Археологи»
  • «Олон улсын харилцааны түүх»

Аспирантур:

 • «Түүхийн сэдэв ба археологи»

  Сэдэв нь:

  • «Эх орны түүх»
  • «Археологи»
 • «Хэл шинжлэл ба утга зохиол шинжлэл»

  Сэдэв нь:

  • «Оросын утга зохиол»
  • «Хэл шинжлэл»