Факультет 4 тэнхимтэй:

 • Барилгын тэнхим
 • Тариалан инженерчлэлийн тэнхим
 • Байгаль тохижилтын судлал ба орчин тойрон хамгаалалтын тэнхим
 • Технологи ба тусгай мэргэжил боловсролын менежментийн тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр гүйцэтгэж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Барилга»

Сэдэв нь:
«Аж үйлдвэр, иргэний барилга»
«Үл хөдлөх хөрөнгийн экспертиз ба удирдлага»

 • «Байгаль тохижилтын судлал ба ус ашиглалт»

Сэдэв нь:
«Дэвсгэр нутгийн байгаль хамгаалалтын тохижилт»
«Газрын баялгын экспертиз ба удирдлага»

 • «Агроинженери»

Сэдэв нь:
«Агробизнест хэрэглэгдэх техникийн систем»

 • «Сурган хүмүүжүүлэхийн боловсрол»

Сэдэв нь:
«Амьдрал ажиллагааны аюулгүй байдал»
«Технологи ба эдийн засаг»

 • «Мэргэжлийн сургалт»

Сэдэв нь:
«Орон сууц нийтийн аж ахуйн системийн удирдлага»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Барилга»

  Сэдэв нь:

  • «Усаар хангамж ба ус өөр тийш болгох»
 • «Агроинженери»

  Сэдэв нь:

  • «Агробизнест хэрэглэгдэх техникийн систем»
 • «Сурган хүмүүжүүлэхийн боловсрол»

  Сэдэв нь:

  • «Технологийн боловсрол»
 • «Байгаль тохижилтын судлал ба ус ашиглалт»

  Сэдэв нь:

  • «Дэвсгэр нутгийн байгаль хамгаалалтын тохижилт»

Аспирантур:

 • «Хөдөө аж ахуй, ойн ба загасны аж ахуйд хэрэглэгдэх технологи, механизацийн хэрэгсэл ба эрчим хүчний төхөөрөмж»

  Сэдэв нь:

  • «Хөдөө аж ахуйн механизацийн технологи ба хэрэгсэл»
 • «Боловсрол ба сурган хүмүүжүүлэхийн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Ерөнхий сурган хүмүүжүүлэх ухаан, сурган хүмүүжүүлэх ухаан боловсролын түүх»
  • «Мэргэжлийн боловсролын онол ба арга зүй»