Боловсролын явц, эрдэм шинжилгээний-үйлдвэрлэлийн болон хүмүүжүүлэхийн ажилыг гүйцэтгэх 4 тэнхим нь:

 • Эдийн засагт бизнес ба мэдээлэл системийн тэнхим
 • Эдийн засаг ба үйлдвэрт удирдлагын тэнхим
 • Менежмент санхүүгийн тэнхим
 • Тооцоо, задлаг ба албан татвар оногдуулалтын тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр явуулж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Эдийн засаг»
 • «Менежмент»
 • «Бизнес-мэдээллийн технологи»
 • «Ажилтны удирдлага»
 • «Эдийн засгийн аюулгүй байдал»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Маркетинг»
 • «Үйлдвэрлэлийн менежмент»
 • «Тооцоо, задлаг ба хянан шалгалт»
 • «Тив улсын эдийн засаг»
 • «Үйлдвэр (фирм) ба салбарын зах зээлүүдийн эдийн засаг»
 • «Газар, санхүүгийн активын тооцоо ба удирдлага»

Аспирантур:

 • «Ардын аж ахуйн эдийн засаг ба удирдлага»
 • «Санхүү, мөнгөний гүйлгээ ба зээл»
 • «Нягтлан бодох бүртгэл, статистик»