Факультет нь 5 тэнхимээс бүрдсэн байна:

 • Халимаг хэл, монгол судлалын тэнхим
 • Халимаг утга зохиол ба сэтгүүлчийн ажлын тэнхим
 • Гадаад хэл, соёл хоорондох коммуникаци, бүс нутгийн судлалын тэнхим
 • Гүн ухаан, соёл судлалын тэнхим
 • Аман зохиол, нийгэм-соёлын үйл ажлын тэнхим

Тус факультет мэргэжилтний бэлтгэлийг дараах чиглэлээр гүйцэтгэж байна:

Бакалаврын хөтөлбөр:

 • «Хэл бичгийн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Эх орны хэл бичгийн ухаан (Халимаг хэл ба утга зохиол; Халимаг хэл ба утга зохиол, орос хэл; Халимаг хэл ба утга зохиол, гадаад хэл)»

  Сэдэв нь:

  • «Гадаад хэл бичгийн ухаан (Хятад хэл ба утга зохиол, англи хэл)»
  • «Гадаад бүс нутгийн судлал»

  Сэдэв нь:

  • «Азийн судлал (Дорнод Ази)»
  • «Сэтгүүлчийн ажил»
  • «Нийгэм-соёлын үйл ажил»

Магистрын хөтөлбөр:

 • «Хэл бичгийн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Оросын Улсын ард түмний хэл (халимаг хэл)»
  • «Аман зохиол судлал, домог зүй»
  • «Харьцуулсан-түүхийн маргинал ба уламжлалт монгол хэлний судлал»
  • «Ерөнхий ба халимаг үгийн сангийн зүйн онол, практикийн асуудал»
  • «Монгол хэлний хэл зүйн өвөрмөц байдал»
 • «Гадаад бүс нутгийн судлал»

  Сэдэв нь:

  • «Дорнод Азийн орны нийгэм-эдийн засгийн ба улс төрийн хөгжилтийн чухал асуудал»
 • «Гүн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Гүн ухаан ба конфесси хоорондын харилцан яриа»

Аспирантур:

 • «Хэл бичгийн ухаан»

  Сэдэв нь:

  • «Аман зохиол судлал»
  • «Харьцуулсан-түүхийн, типологийн ба зэрэгцүүлсэн хэл шинжлэл»
  • «Европ, Ази, Африкийн гадаад орны, Австрали, Америкийн уул нутгийн хүний хэл (монгол хэл)»
 • «Гүн ухаан, ёс суртахуун ба шашин судлал»

  Сэдэв нь

  • «Гүн ухааны антропологи, соёлын гүн ухаан»
  • «Шашны гүн ухаан ба шашин судлал»